Standardowy rękaw filcowy – Insituform® CIPP

CIPP tube
Firma Insituform® jako pierwsza wprowadziła technologie nasączania rękawów w miejscu ich montażu (cured-in-place pipe - CIPP) i dotychczas wykonaliśmy ponad 21,500km tego typu renowacji rurociągów. Technologia Insituform® może być stosowana do renowacji kanalizacji sanitarnych, deszczowych i ciśnieniowych (force mains)?. Insituform® jest produktem, w którym nie stosuje się elementów łączących, nie posiada szwu. Montażu dokonuje się przez wciągnięcia rękawa do rurociągu i utwardzenia. Istnieje możliwość pokonywania luków. Zakres stosowania dla rurociągów o średnicach od 225 do 2400mm. Rękaw Insituform® CIPP jest gotów zmierzyć się z waszymi największymi problemami:

Ograniczenie infiltracji i eksfiltracji

Woda przedostającą się do kanalizacji przez otwory, pęknięcia i na skutek wad elementów łączących, może w znacznym stopniu utrudnić prace urządzeń oczyszczających, szczególnie podczas opadów atmosferycznych. Zastosowanie Insituform® CIPP może znacznie ograniczyć infiltracje wody i eksfiltracje ścieków. W krajach o suchym klimacie systemy kanalizacyjne stanowią dla korzeni drzew i krzewów atrakcyjne źródło wody i składników pokarmowych. Przedostające się przez uszkodzenia rurociągu korzenie, blokują przepływ i powodują podtopienia. Insituform® CIPP utrzymuje stała ilość przepływającego czynnika wewnątrz rurociągu uniemożliwiając przedostawanie się wody i korzeni do wewnątrz. Możemy wam pomóc uniknąć wysokich nakładów na rozbudowę urządzeń oczyszczających ścieki i problemy związane z ochroną środowiska.

Spójność konstrukcyjna

Insituform CIPP odbudowuje konstrukcyjną spójność uszkodzonych rur kanalizacyjnych. Modele projektowe, niezależne wyniki testów i 35 lat świadczenia usług dowodzą, że Insituform® CIPP jest produktem konstrukcyjnym o projektowanej trwałości wynoszącej 100 lat.

Zwiększone natężenie przepływu

Insituform® CIPP daje najmniejszą redukcje powierzchni przekroju rury w porównaniu z wszelkimi innymi metodami stosowanymi do renowacji rurociągów. Pomimo redukcji przekroju, gładka powierzchnia wewnętrzna pozbawiona połączeń poprawia wartość natężenia przepływu. Nie ma połączeń ani szwów podatnych na rozłączanie się wraz z upływem czasu. Gładka powierzchnia wewnętrzna decyduje o bardzo wysokiej odporności na ścieranie. 

Opłacalność

Technologia Insituform® jest generalnie tańsza od konwencjonalnych metod naprawy kanalizacji, nawet w przypadku rozwiązywania codziennych problemów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę utracone pieniądze, zatkane rurociągi i koszty społeczne związane ze stosowaniem innych metod, wasze oszczędności będą nie do zmierzenia.

Elastyczność montażu

Rękaw Insituform® oferuje elastyczność zarówno w sposobie montażu jak i procesie nasączania. Insituform® CIPP może być odwrócony przy użyciu powietrza lub wody albo wciągnięty do rurociągu wciągarka. Utwardzanie (oryginalnie: Nasączanie) może być wykonane przy użyciu pary lub goręcej wody. Wszystkie technologie są zgodne z akceptowanymi krajowymi standardami oraz z własnym programem kontroli jakości firmy Insituform® (zgodnym z wymogami ISO). Ponieważ kontrakty maja charakter wyjątkowy, możemy dla każdego z nich zastosować najoszczędniejsze, optymalne technicznie metody by rozwiązać wasz problem związany z renowacja rurociągów.
Zakres średnic6 - 96 cale
Zakres pH0.5 – 10.5
Temperatura ściekówdo 140 ° F
Stan rury – Całkowicie zniszczonaTak
Stan rury – Częściowo zniszczonaTak
ŁukiTak
Złączki (?)Tak
Zmiany średnicyTak, bez dostępu do włazu studni kanalizacyjnej
Zmiany grubościTak, bez dostępu do włazu studni kanalizacyjnej
Typowa długość odcinka200 – 1000 stóp
Kształt remontowanego rurociągu wszystkie kształty
Materiał remontowanego rurociąguWszystkie materiały

Insituform - MTC

United Kingdom

4-8 Brunel Close
Park Farm Industrial Estate
Wellingborough, Northamptonshire NN8 6QX
Tel: +44 0 1933.670500

 

Deutschland

Norbert-Scheele-Straße 6
57462 Olpe
Tel: +49 175 189 4040
+49 2761 838 700
fdoerfer@aegion.com


Polska

Ul. Lubicz 23
31-504
Kraków
Tel: 00 48 606 941341
rchart@aegion.com